Om Smedsudden

I snart 20 år har Smedsudden Fastigheter AB arbetat med byggnation och hyresgästanpassning av egna fastigheter. Fastigheter som vi byggt ägs och förvaltas Smedsudden Förvaltning AB där vi har ett stort eget engagemang.

 

Vår vison

Redan 2006 byggde vi första verksamhetslokalen nästan helt i trä. Vi bygger idag nästan uteslutande med en stomme i limträ, ytter och innerväggar samt bjälklag i KL-trä ( CLT) från Martinsons.

Med trä som byggnadsmaterial binder byggnaden gigantiska mängder CO2 samtidigt som huset blir väldigt trivsamt att vistas i för medarbetarna. Bergvärme och solceller är naturliga energikällor som ger besparing för både värme, kyla och energi.

Företagsstruktur

 

Byggbolag

Smedsudden Fastigheter AB Orgnr 556547-1892
Bygger, hyrsgästanpassar och förvaltar våra fastigheter.

 

Förvaltningsbolag

Smedsudden Förvaltning AB Orgnr 556692-6274

Förvaltar mark och fastigheter.

Smedsudden ljusgrön

Smedsudden Fastigheter AB
Box 8001
104 20 Stockholm
08-14 20 20