syllen fastigheter

Vi utvecklar flexibla miljövänliga fastigheter

I snart 20 år har Smedsudden i egen regi byggt verksamhetsfastigheter åt mindre och medelstora företag. Med eget byggbolag, repetitiva byggnadsprocesser kan vi blixtsnabbt tillmötesgå en blivande hyresgästs önskemål. 

Våra fastigheter förvaltas av oss i Smedsudden Förvaltning AB.

 

Läs mer om oss!

Miljövänner på riktigt

Stommar i limträ, väggar, tak och bjälklag KL-trä gör att byggnaderna till gigantiska CO2-sänkor redan innan hyresgästen flyttat in. Med solceller på taken, bergvärme till uppvärmning och komfortkyla, blir driften av byggnaden blir skonsam för miljön över tiden! Med billaddarna laddas större delen av året med sol-el från taket!

 

Hyra hos oss?

Genom partnerskap och eget ägande finns engagemang i Stockholm, Huddinge, Haninge, Ekerö, Nyköping, Norrköping, Dalarö och Karlstad. Ändras dina behov när du är hyresgäst hos oss är vi lyhörda för dina önskemål och försöker hjälpa till. För en hyresgäst kan vi bygga nytt eller bygga om!

 

Intresserad nu eller i framtiden, slå oss en signal!

Smedsudden ljusgrön

Smedsudden Fastigheter AB
Box 8001
104 20 Stockholm
08-14 20 20