Kategori: Industri

oktober 9, 2019 admin

I anslutning till Tyresövägen med visst skyltläge, ligger denna fastighetet som var den första som uppfördes i området. Huset ligger i dag tillsammans med 50 andra företag. Fastigheten är portalbygganden som välkomnar besökarna till området.