Koncepthus för småföretagare

Företagshusen bildar alla egna fastigheter, vilket innebär att de kan köpas och belånas som vilken annan fastighet som helst. Du kan hyra eller köpa lokalen beroende på vad som passar dig bäst. Samtliga företagshus har egen uppvärmning, vatten, avlopp, el-abonnemang m m.

Smedsudden erbjuder tre olika typer av företagshus

Företagshusen liknar varandra i konstruktion och material och följer samma koncept med hög byggkvalitet och funktionella lösningar i kombination med stor miljömedvetenhet. Hos oss får du kvalitet och trivselkänsla oavsett om du söker lokal till sällanvaruhandel, industri eller en ny bostad där du kan arbeta hemifrån i en anpassad ateljé.

Planskiss

Arkitektur

De tre företagshuskonceptens arkitektur påminner i mångt och mycket om varandra. Det gäller även konstruktions-, material- och konceptsamman-sättning. Släktskapet ger synergier i upphandling, planering och genomförande.

Bibehållen exteriör över tiden

  • Gemensamt för alla tre hustyperna är markerade entréer för respektive fastighet.
  • Ett väl genomtänkt gårds-, skylt- och belysningsprogram styr bibehållandet av en sammanhållen yttre miljö över tiden.
  • Samfällighetsföreningens stadgar är det juridiska styrmedlet.

Förvaltning

  • Företagshusen bildar alla egna fastigheter. Detta innebär att varje enskilt företagshus kan köpas och belånas som vilken annan fastighet som helst.
  • Alla företagshus bär sina egna förbrukningskostnader som el, vatten, kyla, värme samt bredband.
  • För fastigheternas gemensamma förvaltning som t ex snöröjning finns en Samfällighetsförening bildad.