De olika koncepthusen

Företagshus Sällanvaruhandel/ATELJÉ

Foretagshus_Haninge_1

Företagshus för sällanvaruhandel eller ateljé, bygger på samma koncept som våra övriga företagshus, men genom att bland annat förändra exteriören passar de slanka huskropparna med sina träfasader väl till angränsande bostadsbebyggelse. Exteriören har bland annat dolda kylanläggningar och fasta exponeringsytor för reklamskyltar. De stora fönstren låter ljuset flöda in i lokalerna och ger husen ett välkommande och inbjudande intryck. Ateljéerna konstrueras även med slutna fasader i markplan som skyddar från insyn medan de fönsterrika fasaderna på övervåningen möjliggör ljusa trevliga kontors- och arbetsytor.

Sallanvaruhandel_ateljehus_2

Flera företag ryms i ett och samma hus, med enhetlig och tilltalande exteriör. Interiören består av stora, ljusa, luftiga rum som anpassas helt efter företagens behov. Fasaderna i markplan kan både vara slutna och öppna beroende på hyresgästens behov. De fönsterrika fasaderna på övervåningen möjliggör ljusa trevliga kontors-/arbetsytor medan fasaderna i markplan kan vara öppna eller slutna beroende på hyresgästens behov. Företagshus ateljé passar till såväl kontor som lokaler för vård, omsorg, friskvård, utställningar, showroom, träning eller internethandel.

Företagshus Industrimiljö

Industrilokal_1

Dessa företagshus byggs på industrimark avskild från annan typ av bebyggelse. Flera företag ryms i ett och samma hus, med enhetlig och tilltalande exteriör. Interiören består av stora, ljusa, luftiga rum som anpassas helt efter företagens behov. Slutna fasader i markplan skyddar från insyn medan de fönsterrika fasaderna på övervåningen möjliggör ljusa trevliga kontors-/arbetsytor. Företagshus i industrimiljö lämpar sig till mer robust verksamhet som t ex småskalig tillverkningsindustri.

Företagshus ArbetaBo

ArbetaBo_hantverkslokal
I företagshus ArbetaBo kombineras bostad med verksamhet. Genom att förena boende och arbetsplats får du minsta möjliga väg till arbetet samtidigt som du får bra uppsikt över lokalen och verksamheten. Företagshusen ArbetaBo erbjuder en bra möjlighet att förena familjeliv och företagande. Miljön gynnas samtidigt som kraven på effektivitet och
individualism tillfredsställs. Varje hus har en bostadsdel med egen trädgård och en ateljédel med stor port. Då bostadsdelen och ateljén har skilda entréer stör ej verksamheten boendet.