Byggprocess

Våra koncepthus för småföretagare är trivsamma att vistas i, skonsamma mot miljön och billiga att äga och förvalta över tiden.

Arkitektur – Ljusa, rymliga och trivsamma miljöer

Smedsuddens husarkitekt Max Zotterman SAR/MSA har ritat alla Smedsuddens koncepthus för småföretagare sedan 2004. Hyresgästernas behov och materialens funktion har stått i centrum för koncepthusens utveckling, liksom varje enskild tomts unika läge och förutsättning. Ledorden är funktion, rymd, ljus och trivsamhet.

svenska-byggmaterial-smedsudden

Trämaterial och miljöhänsyn

Vi är intresserade av såväl detaljer som funktion och konceptet har genom åren finslipats och vidareutvecklats både funktionsmässigt och arkitektoniskt. Massiva KL-träväggar och ett stort inslag av trä faller sig naturligt, då trä är en svensk naturprodukt och en stor del av svensk byggtradition. Mängden trä gör husen trivsamma att vistas i samtidigt som det är det mest skonsamma för miljön. Då vi kontinuerligt bygger med egen förvaltning månar vi om fungerande byggnader som går lätt och bra att underhålla över tid.

Vi använder svenska leverantörer

För att kunna garantera slutresultatet styr vi byggprocess samt val av byggnadsmaterial. Vi använder oss av svenska leverantörer för stommar, väggar, tak, fönster och portar. Valet av svenska leverantörer till vårt byggmaterial blir lite dyrare i det korta perspektivet men då vår materialupphandling mestadels sker i fabriksledet erhåller vi rättvisa priser, säkra leveranser samt fungerande garantier.